Просветителска кампания

Просветителска кампания има за цел да разясни феномена домашно насилие, причините и последствията, как да го разпознаем и какво да направим, ако станем свидетели на домашно насилие.

За целта ще бъде изработена комуникационна стратегия въз основа на изследванията и мониторинга  от представители на полиция, малцинствени общности, журналисти, жени, оцелели от домашно насилие, и специалисти.

Ще се разработят  2 интернет под - страници „От А до Я за домашното насилие”, брошури, плакати и материали за домашното насилие, чрез които ще бъде постигната целта на проекта.  

Също така, в рамките на тази дейност ще се развие и програма за овластяване на жени, преживели домашно насилие, която има за цел да подкрепи 100 жени, като 5 от тях да бъдат обучени и подкрепени да станат посланици за правата на жените и да застанат срещу домашно насилие.