Новини

25Ное
2022

Настоящият анализ има като обща цел представяне на реалната ситуация в областта на защитата от домашното насилие в Република България, а като специфична цел – очертаване, както на проблемните области, така и на установените и въведени добри практики, наблюдавани през 2020 г., 2021 г. и първото шестмесечие на 2022 г., като ще бъдат анализирани и статистически данни за работата на МВР до 31 август 2022 г.

25Ное
2022

Настоящото проучване има за цел да изследва и анализира нагласите и отношението на полицейските служители от областите София-град, Силистра, Смолян и Сливен към проблема домашно насилие, като комбинира количествени и качествени изследователски методи, а именно анкетно проучване и фокус групи във всяка една от областите.

20Апр
2022

На 19 април 2022 г,. се проведе последната работна среща за  обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики за работата при случаи на домашно насилие в Област Сливен.

За изработване на мониторинга, две години подред, бяха изпратени въпросници до районните съдилища, районните прокуратури, общините, службите за социално подпомагане, доставчиците на социални услуги.

01Dec
2021

Настоящият аналитичен доклад е изготвен в рамките на проект „Активни срещу насилието над жени“, подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и изпълняван от фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство с фондация „Общество и сигурност“ и се базира на резултатите от следните индивидуални дейности:

24Ное
2021

Как убийството на три сестри свали един диктатор и роди световно движение

Движението против насилието срещу жени избра за свой Международен ден датата, на която през 1960 г. в Доминиканската република жестоко са ликвидирани сестрите Мирабал, борили се срещу мракобесния режим на Леонидас Трухильо

 

Минерва, Мария Тереса и Патриа Мирабал (отляво надясно). Снимка: mujeresaseguir

 

23Ное
2021

На 25 ноември 2021г. в деня на Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, фондация "Асоциация Анимус" стартира кампания "Любовта не боли! Говори! Помогни!"

Целта на кампанията е да повиши информираността на широката общественост за феномена домашно насилие, последствията от него, как да го разпознаем и насърчаване на сигнализирането при случаи на домашно насилие.

Кампанията е насочена за широката общественост и се надяваме със създадените информационни материали да изпълним поставената цел. 

01Sep
2021

Въпросникът за изследване на нагласите на полицейски служители  към домашното насилие и оценка на нуждата от обучения се осъществява по проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени в четири области включени в проекта - София- град, Силистра, Смолян и Сливен.

 

 

15Jul
2021

Във вторник беше убита още една българска жена. Убита бе по брутален и жесток начин от човекът, с който живее. Животът и бе отнет посред бял ден, докато седи на пейка в парка. За по-малко от месец, това е четвъртия случай на брутално убийство на жена от настоящ или бивш партньор. По една жена на седмица - отвъд поносимото е. Чакаме нов парламент, чакаме нов Министерски съвет, чакаме засилване на мерките за защита заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие, но докато върви процедурното време жените биват убивани.

Pages