ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ: НАГЛАСИ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЧЕТИРИТЕ ОБЛАСТИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА „АКТИВНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ“

25Ное
2022

Настоящото проучване има за цел да изследва и анализира нагласите и отношението на полицейските служители от областите София-град, Силистра, Смолян и Сливен към проблема домашно насилие, като комбинира количествени и качествени изследователски методи, а именно анкетно проучване и фокус групи във всяка една от областите. Проведено в края на процеса на реализация на проекта „Активни срещу насилието над жени“, то цели да проследи за промени в знанията и отношението на полицаите към проблема, както и да изведе на преден план техните основни затруднения в работата по тези случаи, техните идеи и предложения за промени и обучения, които биха направили работата им по-ефективна.

Целият доклад може да прочетете тук.