Ситуационен анализ в областта на защитата от домашното насилие в Република България за периода 2020 г., 2021 г. и първото шестмесечие на 2022 г.

25Ное
2022

Настоящият анализ има като обща цел представяне на реалната ситуация в областта на защитата от домашното насилие в Република България, а като специфична цел – очертаване, както на проблемните области, така и на установените и въведени добри практики, наблюдавани през 2020 г., 2021 г. и първото шестмесечие на 2022 г., като ще бъдат анализирани и статистически данни за работата на МВР до 31 август 2022 г. включително. Въз основа на този ситуационен анализ ще бъдат представени и конкретни препоръки за предприемане на мерки от различен характер и въвеждане на политики, които да допринесат по осезаем начин за подобряване на защитата за пострадалите от домашно насилие.За целите на изготвяне на анализа бе изискана официално статистическа информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от Министерството на вътрешните работи.

Целият доклад може да пречетете тук.